Na płytce stykowej zorganizuj 3 segmenty magistrali GND — DQ — VCC jak pokazano na schemacie, instalując na każdym 2-3 czujniki DS18B20 w obudowie TO92. Na jednym z segmentów zainstaluj rezystor podciągający 4,7 kOhm pomiędzy DQ i VCC. Następnie połącz ze sobą wszystkie trzy segmenty a następnie podłącz magistralę do modułu Arduino zgodnie ze schematem i tabelą.

 

Schemat podłączenia 8 czujników do Arduino Uno:
8xDS18B20 -> Arduino Uno

 

 

Kolorowe przewody Arduino Uno DS18B20
Czarny GND GND
Czerwony +5V VCC
Szary D4*  DQ

*możesz użyć innego wejścia/wyjścia cyfrowego

        Napięcie zasilania czujnika DS18B20 mieści się w przedziale 3,0V — 5,5V, dlatego też podłączenie do Arduino Uno lub Nano 5V nie wymaga dodatkowych zezwoleń. Po zamontowaniu wszystkich elementów na płytce stykowej powinniśmy otrzymać coś podobnego do zdjęcia.


8xDS18B20 -> Arduino Uno

       Następnie przejdźmy do programu. Program korzysta z dwóch bibliotek. Jeśli nie masz ich zainstalowanych, należy to zrobić. Skopiuj skrypt do swojego środowiska pracy Arduino IDE i wgraj go do mikrokontrolera.

 

        Na monitorze wyświetlany jest aktualny indeks czujnika, następnie jego unikalny 64-bitowy adres, a następnie temperatura w stopniach Celsjusza.

 

 

8xDS18B20
     

Dziękuję za uwagę i do zobaczenia ponownie.